PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag 23 april 2011 21:00

Marketing= een sociaal en manageabel proces waardoor mensen en groepen verkrijgen wat ze
willen en nodig hebben door creëren, aanbieden en uitwisselen van producten van waarde met
anderen (het ruilproces).
Niet het product, maar de functie van het product moet centraal staan.

Uiteindelijk moeten de de 3 R's worden vervuld; Ruil, Relatie en Reputatie

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUICK AND EASY MARKETING
biedt een snelle methode om je kennis over marketing te toetsen en bij te werken.

De site is nog in ontwikkeling maar omvat straks een serie artikelen waarin veel begrippen worden uitgelegd en een trefwoorden of begrippenregister.

Ook een online kennistesten, gratis en betaalde!. Deze testen zijn vooral meerkeuze testen die vooral begrippen en inzicht toetsen maar ook een aantal rekentoetsen. In de loop van dit jaar zullen ook cases worden aangeboden die online worden beoordeeld.

Na afloop van de test verschijnen de vragen en uitwerkingen in beeld. Daarnaast worden de vragen met de juiste antwoorden plus de gegeven antwoorden en de score via de mail toegestuurd!

De site ontwikkelt zich dagelijks kom dus regelmatig een kijkje nemen! Vragen en opmerkingen kunnen gemailed worden naar info.

Veel succes!

nb: Vooralsnog zullen de toetsen nog allemaal gratis zijn!

Laatst aangepast op zondag 29 mei 2011 15:41